Add a Facebook-hoz
Kapcsolat/Információk

 

Cím: 1085 Budapest, József körút 53.
III. em. 21.
 37-es kapucsengő

Masszázs:
Tel.: lásd a masszázsnál
E-mail-ben: gizellaszalon@gmail.com

Tanfolyam:
Tel: +36-1-210-86-03

Mobil: (+36-20) 46 36 778
E-mail: gizellastudio@gmail.com

Ügyfélfogadási idő:

Hétfőtől péntekig: 09.00 -18.00,
Szombaton 9.00 – 13.00

Telefonos (mobil) ügyelet: H-V: 9.00 - 18.00 

Skype: gizellastudio
              Facebook

 

Megközelíthető:

  • 4-6 villamossal, a Harminckettesek tere megállónál (a Blaha Lujza tértől 2 megálló a Petőfi híd irányába); a sarkon az OTP épületében

Hétvégi ingyenes parkolási lehetőség a környéken bárhol

Egyéb információk:

Tartalom:

1. Bevezetés
2. Adatkezelők
3. Adatfeldolgozók
4. Az adatkezelés jogalapja
5. A kezelt adatok
6. Az adatkezelés célja
7. Az adatkezelés jogalapja
8. Az adattokhoz hozzáférő köre
9. Az adatkezelés időtartama
10. Az igénybevevő jogai,jogérvényesítési lehetőségei
11. Jogorvoslati lehetőségek
12. Látogató - azonosítók (coockie, sütik)
13. Kikötés

1. Bevezetés

Az Altermental Kft ezúton tájékoztatja Igénybe Vevőit, Weboldalának látogatóit az általa a Weboldallal összefüggésben kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési, technikai és védelmi intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről, az adatkezeléssel kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatkezelési tájékoztatóját időről-időre megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Amennyiben jelen adatkezelési tájékoztatóval kapcsolatban kérése, kérdése merülne fel, úgy kérjük, vegye fel Cégünkkel a kapcsolatot a gizellastudio@gmail.com e-mail címen. Intézményünk készséggel áll rendelkezésére.

2. Adatkezelők

Az Adatkezelő: Altermental Kft.
Székhely: 4254 Nyíradony, Arany János utca 7.
Cégjegyzék szám: 09-09-021864 Hajdu-Bihar megyei Cégbírósága,
Adószám: 23539291-1-09
E-mail elérhetőség: gizellastudio@gmail.com
Telefon: +36 20-463-6778;+36-1-210-8603

3. Adatfeldolgozók

A Altermental Kft. tevékenysége ellátásához az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe. Az adatfeldolgozók az adatkezelő nevében személyes adatokat kezelnek, kizárólag a Altermental Kft. kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint.

Az Adatkezelő: Altermental Kft.
Székhely: 4254 Nyíradony, Arany János utca 7.
Levelezési cím: 4254 Nyíradony, Arany János utca 7
Cégjegyzék szám: 09-09-021864 Hajdu-Bihar megyei Cégbírósága,
Adószám: 23539291-1-09
E-mail elérhetőség: gizellastudio@gmail.com
Telefon: +36 20-463-6778;+36-1-210-8603

Cégnév: Gizellashop Kft
Székhely: 4254 Nyíradony, Arany János utca 7
Levelezési cím: 4254 Nyíradony, Arany János utca 7
Cégjegyzék szám: 09-09-023898 Hajdu-Bihar megyei Cégbírósága,
Adószám: 24174558-1-09
Telefon: +36-20-46-36-778
E-mail elérhetőség: gizellashop@gmail.com
Telefon: +36 20-463-6778;+36-1-210-8603

Bodnár István E.V.
Székhely: 4254 Nyíradony, Arany János utca 7
Levelezési cím: 4254 Nyíradony, Arany János utca 7
Adószám: 65052307-1-29
Telefon: +36-20-46-36-778
E-mail elérhetőség: gizellaszalon@gmail.com
Telefon: +36 20-463-6778;+36-1-210-8603

4. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges, valamint az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítse. Az Altermental Kft. a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, az átláthatóság elvének megfelelően, a hatályos jogszabályok alapján végzi. A személyes adatokat az adatkezelő az érintett Igénybe Vevők hozzájárulása alapján, célhoz kötötten használja fel és kezeli. A személyes adatokat a Altermental Kft. kizárólag a jelen tájékoztatóban, valamint a jogszabályokban foglalt adatkezelési céloknak megfelelően, a szükséges mértékben kezeli. Az Altermental Kft. tájékoztatja az Igénybe Vevőket, hogy az általuk megadott személyes adatok pontosságáért az azt megadó személy tartozik felelősséggel. Az Altermental Kft. felhívja az Igénybe Vevők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. Az Altermental Kft. az általa kezelt személyes adatokat a jelen tájékoztatóban meghatározott eseteken túl, valamint egyes – a jelen tájékoztatóban hivatkozott – esetekben a Partnereken kívül harmadik félnek nem adja át. Az adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok megfelelő biztonságát. Ennek keretében a Altermental Kft. az adathordozó szervereinek magas szintű biztonságáról folyamatosan gondoskodik. A szerverekhez történő fizikai hozzáférés kizárólag szigorú engedélyezési eljáráson keresztül lehetséges.

5. A kezelt adatok

Ha az Igénybe Vevő a Weboldal felületét látogatja, a Altermental Kft rendszere automatikusan rögzíti az Igénybe Vevő IP címét. A regisztrációhoz, teljes név, e-mail cím,lakcím,telefonszám megadása kötelező.  Az Igénybe Vevő kifejezett és önkéntes hozzájárulása alapján, valamint a cookie-k alkalmazásával a Altermental Kft az Igénybe Vevő személyes jellemzőit, személyes preferenciáit és érdeklődési körét automatizált módon kezeli.
 
6. Az adatkezelés célja

Az Altermental Kft. által gyűjtött személyes adatok az alábbi célokból és módokon használhatóak fel:

6.1. A Szolgáltatás teljesítése és számlázás

Adatkezelés célja: az Igénybe Vevő által igénybe vett szolgáltatások nyújtásához, a szerződés megkötéséhez, az esetleges módosításához és megszüntetéséhez, és a szerződésből származó díjak számlázásához szükség van az Igénybe Vevő személyes adatainak kezelésére.
 
6.2. A kezelt személyes adatok

- név, e-mail cím,telefonszám, számlázási név, számlázási cím (a szerződéskötés előfeltétele, megadása kötelező)

6.3. Azonosítás, kapcsolattartás, igényérvényesítés

Adatkezelés célja: az Igénybe Vevő beazonosítása és a vele való kapcsolattartás, valamint az Igénybe Vevő és Az Altermental Kft., vagy az Igénybe Vevő és a Az Altermental Kft. partneri között felmerülő kérdések, viták megoldása (igény-, és jogérvényesítés), visszaélések elkerülése.

6.4. Marketing célú adatkezelés

Adatkezelés célja:

- Igénybe Vevőnek nyújtott tájékoztatás Az Altermental Kft. fejlesztéséről, szolgáltatásairól, a Weboldalon elérhető, rendszeresen bővülő kínálatról, valamint Az Altermental Kft. hivatalos értesítéseiről;
- az Igénybe Vevő érdeklődési körének, személyes preferenciáinak megfelelő, személyre szabott ajánlatok eljuttatása;
- Az Altermental Kft. szerződött Partnerek részére történő adattovábbítás annak érdekében, hogy a Partnerek közvetlen üzleti (direkt-marketing) ajánlattal keressék meg Igénybe Vevőt (ideértve a hírlevél küldését is).
A kezelt személyes adatok: név, e-mail cím, telefonszám, születési idő és lakóhely irányítószám, érdeklődési kör,

6.5. Statisztikai célú adatkezelés

Adatkezelés célja: látogatói statisztikák készítése saját, belső célra. A kezelt személyes adatok köre: név, e-mail cím, nem, telefonszám, születési idő és lakóhely irányítószám, érdeklődési kör, IP cím. Az adatkezelés jogalapja: Igénybe Vevő hozzájárulása

6.6. Egyéb adatkezelés

Adatkezelés célja: a bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, vagy jogszabály felhatalmazása esetén más szervek, adatok közlése, átadása, tájékoztatás adása, iratok rendelkezésre bocsátása céljából megkeresheti az adatkezelőt, mely esetben Az Altermental Kft- nek teljesítenie kell a megkeresésben foglaltakat. Kezelt személyes adatok: Igénybe Vevő által megadott, vagy rá vonatkozó bármely személyes adat. Az Altermental Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. Az adatkezelés jogalapja: Az Altermental Kft. vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése. Adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának eléréséig.

7. Az adatkezelés jogalapja

 A Szolgáltatás megfelelő elvégzése során a személyes adatok kezelése a szerződés és szolgáltatás teljesítése miatt szükséges. Az adatkezelés jogalapja egyéb esetekben az Igénybe Vevő önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló, kifejezett hozzájárulása ahhoz, hogy a Weboldal használata során az általa megadott, illetve a róla generált személyes adatok felhasználásra kerüljenek. A hozzájárulást Igénybe Vevő e-mail címének megadásával, vagy a regisztráció alkalmával ad meg Altermental Kft. számára. Az Igénybe Vevő jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja, melyre online van lehetőség a gizellastudio@gmail.com e-mail címen. Az Altermental Kft. az Igénybe Vevő által a Weboldalra történő belépéskor az Igénybe Vevő IP címét a Szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, az adatkezelő jogos érdekére tekintettel és a szolgáltatás jogszerű biztosítása okán (pl. jogellenes felhasználás, illetve jogellenes tartalmak kiszűrése érdekében), az Igénybe Vevő külön hozzájárulása nélkül is rögzíti. Az Altermental Kft. tájékoztatja Igénybe Vevőket, hogy a bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, vagy jogszabály felhatalmazása esetén más szervek, adatok közlése, átadása, tájékoztatás adása, iratok rendelkezésre bocsátása céljából megkeresheti az adatkezelőt. Az Altermental Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. Az Altermental Kft. szavatol azért, hogy a szolgáltatás igénybevétele során általa az Igénybe Vevőkről megadott vagy hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez az érintett természetesen személy hozzájárulását jogszerűen beszerezte. Az Igénybe Vevő által a weboldalra feltöltött, megosztott tartalomért minden felelősség az Igénybe Vevőt terheli.


8. Az adattokhoz hozzáférő köre

Az adatokhoz Az Altermental Kft. azon munkatársai hozzáférhetnek hozzá, akik az Igénybe Vevőnek adott szolgáltatással kapcsolatosan közvetlen tevékenységet végeznek.A személyes adatokhoz hozzáférhetnek továbbá a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt adatfeldolgozók, az ott megjelölt adatkezelési cél érdekében.

9. Az adatkezelés időtartama

Hozzájárulás visszavonásáig, a regisztráció törléséig.

10. Az igénybevevő jogai,jogérvényesítési lehetőségei

10.1. Tájékoztatáshoz való jog

Igénybe Vevő tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről.

10.2. Az Igénybe Vevő hozzáférési joga

Igénybe Vevő jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van bármikor jogosult kérelmezni Az Altermental Kft.-től a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést.

10.3. Helyesbítés joga

Az Igénybe Vevő jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az Igénybe Vevő ezen túlmenően saját felhasználói felületén is módosíthatja adatait. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Igénybe Vevő jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

10.4. Törléshez való jog

A Felhasználó kérheti az Adatkezelők által kezelt Személyes adatainak törlését. A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja az Igénybe Vevőt, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

11. Jogorvoslati lehetőségek

Az Altermental Kft. arra törekszik, hogy az adatkezeléssel kapcsolatosan esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket békés úton rendezze.


12. Látogató - azonosítók (coockie, sütik)

Az Európai Uniós törvények értelmében Az Altermental Kft. felhívja a Weboldal látogatóinak figyelmét arra, hogy a Weboldal ún. "cookie"-kat, "sütiket" használ annak érdekében, hogy Az Altermental Kft. bizonyos funkciók használatát lehetővé tegye. A névtelen látogatóazonosító (cookie, süti) egy olyan egyedi azonosításra, illetve profil-információk tárolására alkalmas jelsorozat, melyet a szerver a Weboldal látogatója számítógépén helyez el. Ezek a sütik egyfelől
lehetnek technikai sütik, melyek a Weboldal megfelelő működéséhez szükségesek, másfelől lehetnek promóciós sütik, melyeket Az Altermental Kft. annak érdekében használ, hogy személyre szabott tartalommal szolgálhasson az igénybe vétel során.

13. Kikötés

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatkezelési tájékoztatóját időről-időre megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások, adatfeldolgozók, külső szolgáltatók köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését.Szolgáltatásaink közül: masszázs tanfolyam, svédmasszázs tanfolyam, webáruház - masszázs és masszőr kellékek2018.06.24. Budapest - lávaköves masszázs tanfolyam / 2018.06.29. Debrecen - intenzív svéd + székmasszázs tanfolyam / 2018.06.29. Szeged - intenzív svédmasszázs tanfolyam / 2018.06.30. Budapest -  egészségügyi modul tanfolyam / 2018.06.30. Budapest - természetgyógyászati modul tanfolyam / Ugrás a lap tetejére
|